Privacyverklaring Golfconsult

  1. Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan de websites van Goese Golfschool, Golfschool de Hooge Rotterdamsche, Golf4all Academy, allen onderdeel van Golfconsult. Wij zijn specialist in het geven van golfinstructie, organisatie van evenementen in binnen- en buitenland en advies in golfartikelen.

 

  1. Doel en duur gegevensverzameling

Als organisatie zijn wij verplicht om u te informeren over de reden waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Laten wij voorop stellen dat uw gegevens altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld worden. Daarnaast heeft u altijd het recht tot inzage, wijziging en/of verwijdering. Er zijn een aantal doelen waarvoor wij persoonlijke gegevens verzamelen. Hieronder lichten wij ze voor u toe.

a.Klantenadministratie; onze klantenadministratie houden wij bij in onze online lesagenda iGolfinstructor. In uw account kunt u zelf de noodzakelijke persoonsgegevens invullen, zoals: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. iGolfinstructor kan worden geraadpleegd door alle golfprofessionals van de Golfschool.

b.Nieuwsbrief; De golfschool verstuurt maandelijks een nieuwsbrief. Hierin worden nieuws, acties en evenementen uitgelicht. Staat u bij ons in de klantenadministratie? Dan ontvangt u een opt-in e-mail waarin u kunt aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarnaast kunt u zichzelf inschrijven, op een van onze websites. Door uzelf in te schrijven, gaat u er mee akkoord dat wij u maandelijks van nieuws voorzien middels onze nieuwsbrief. NB: Onderaan iedere nieuwsbrief die wij versturen, heeft u de mogelijkheid om u door middel van het klikken op een daarvoor bestemde link uit te schrijven.

c.Evenementen; Schrijft u zich in voor een evenement dat door Golfconsult wordt georganiseerd, bijvoorbeeld een golfreis, dan vragen wij soms enkele gegevens van u. Dit zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw handicap, soms uw woonadres en altijd uw telefoonnummer en/of e-mailadres voor als we u moeten bereiken met informatie over het betreffende evenement. Wanneer de inschrijving gesloten is, worden deze gegevens doorgegeven aan de betreffende touroperator. De gegevens bewaren wij hoogstens vijf jaar, tenzij u anders aangeeft.

 

  1. Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege verwerking van betalingen;
  • Administratieprogramma’s als iGolfinstructor; voor de opslag van gegevens met betrekking tot debiteurenadministratie en lestegoeden;
  • Versio; de e-mailadressen van Golfconsult worden gehost bij Versio. E-mails worden op de online servers van Versio (veilig) opgeslagen;
  • Nieuwsbriefsoftware Enormail; voor de digitale nieuwsbrief;

Uw gegevens kunnen uiteraard gedeeld worden met derden op uw eigen verzoek.

 

  1. Gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in: bent u klant bij Golfconsult, dan staat u in ons klantenbestand. Bent u geen klant meer op Golfconsult of wilt u uzelf laten verwijderen uit ons klantenbestand, dan verwijderen wij uw account op uw verzoek. Heeft u zich ingeschreven voor een evenement? Dan bewaren wij een back-up van deze inschrijvingen tot maximaal vijf jaar na het evenement zodat wij bijvoorbeeld statistieken van plaatsgevonden evenementen kunnen maken. Er is één uitzondering op het bewaren van gegevens: wij zijn wettelijk verplicht om onze (financiële) administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

  1. Uw gegevens zijn goed beveiligd

Uw persoonlijke gegevens in onze klantenadministratie en andere systemen zijn goed beveiligd, met een up-to-date virusscanner en een goed beveiligde server en back-up van de gegevens. Zoals eerder beschreven worden uw gegevens alleen met derden gedeeld wanneer daar een functionele reden voor is. De partijen met wie wij uw gegevens delen, hebben allen een verwerkingsovereenkomst met ons over het gebruik van uw gegevens. Oftewel: uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

 

  1. Uw rechten en plichten

U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Wilt u iets inzien, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via info@golfconsult.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook eventuele tips, vragen of feedback naar ons sturen. Wij doen ons best om het binnen 48 uur te beantwoorden. Ook zijn wij er wettelijk toe verplicht u te wijzen op het volgende: Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Golfconsult en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze gegevens

Golfconsult 2912 AE, Nieuwerkerk aan den IJssel KvK-nummer: 67278426 W: www.golfconsult.nl

www.goesegolfschool.nl

www.golf4all-academy.nl

www.golfschooldehoogerotterdamsche.nl E: info@golfconsult.nl

Golfconsult, 2018